Tarih Kitapları

Türk Havacılığını Geliştirme Faaliyetlerinin Basına Yansıması: Türk Hava Mecmuası 1925-1928 pdf indir

Türk Havacılığını Geliştirme Faaliyetlerinin Basına Yansıması: Türk Hava Mecmuası 1925-1928 pdf indir, kitap özetleri sitemizde Tarih Araştırma ve İnceleme Kitapları türünde çıkarılan Türk Havacılığını Geliştirme Faaliyetlerinin Basına Yansıması: Türk Hava Mecmuası 1925-1928 kitabını paylaştık. 292 sayfadan oluşan Türk Havacılığını Geliştirme Faaliyetlerinin Basına Yansıması: Türk Hava Mecmuası 1925-1928 kitabının yazarı ise Yücel Öztürk‘dır. Ciltsiz kapağa sahip olan Türk Havacılığını Geliştirme Faaliyetlerinin Basına Yansıması: Türk Hava Mecmuası 1925-1928 oku indir. Türk Havacılığını Geliştirme Faaliyetlerinin Basına Yansıması: Türk Hava Mecmuası 1925-1928 pdf indir yandex, Türk Havacılığını Geliştirme Faaliyetlerinin Basına Yansıması: Türk Hava Mecmuası 1925-1928 pdf indir idefix, Türk Havacılığını Geliştirme Faaliyetlerinin Basına Yansıması: Türk Hava Mecmuası 1925-1928 PDF indir drive indirme linkleri yazımızda..

Türk Havacılığını Geliştirme Faaliyetlerinin Basına Yansıması: Türk Hava Mecmuası 1925-1928 Pdf indir

Türk Havacılığını Geliştirme Faaliyetlerinin Basına Yansıması: Türk Hava Mecmuası 1925-1928 Kısa Özet

İnsanoğlunun çok eskilere dayanan hayallerinden birini de uçabilmek arzusu oluşturmuştur. Bu istek 19. yüzyılda çeşitli vasıtalarla gerçekleşmiş, 1903 tarihli uçak ile gerçekleştirilen ilk başarılı uçuştan kısa süre sonra da yaygın hale gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ise ekonomik, askerî, politik ve bir çok açıdan gerileyiş zamanında olmasına rağmen havacılık gelişimini yakında zamandan takip etme isteğinde olmuştur. Zamanla uçakların savaş sahasındaki gücünün sonuç tayin edici tarzda belirmesiyle bu istek zorunluluk hâlini almıştır. Devletlerin bekası, hava gücünün varlığına bağlı hale gelmiştir. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu zamanında hava kuvvetlerinin temelini oluşturan bir hava gücü teşkil süreci başlatılmıştır. İlk adımları atılan ve gelişim safhasına sokulan havacılık, art arda gelen savaşlar sebebiyle istenen düzeyde geliştirilememiştir. Yeterli teknolojik birikim, eleman ve uçağa sahip olmayan hava gücü, kendisini Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya savaşlarının içinde bulmuştur. Akabinde cereyan eden Kurtuluş Savaşı’nda da varlığını sürdürmeye çalışan emekleme sürecindeki hava kuvveti, tüm olumsuzluklara karşın bir çok zorlu görevi icra etmiş olsa da arzulanan güce ve gelişime erişememiştir. Lakin Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığını kazanarak hayat bulan yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetici kadroları başta olmak üzere halkın büyük kesiminde havacılığın önem farkındalığı oluşturulabilmiştir. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin, bekası için mutlak surette kuvvetli bir hava kuvvetine sahip olabilmesi maksadıyla teşkil edilen Türk Tayyare Cemiyeti de diğer faaliyetleri yanında basın-yayın yaşamında da var olmak suretiyle hızla yol alınmasına ve ihtiyaç duyulan maddi kaynağın temin edilmesine gayret sarf etmiştir. Bu düşüncesin tesisi için Türk Tayyare Cemiyeti, 21 Mayıs 1925 tarihinde ilk süreli yayını Tayyare’yi çıkarmasının ardından 1 Haziran 1926’da Türk Hava Mecmuası’nın ilk sayısını yayınlayarak basın yaşamında var olmuştur. Çalışmada ise Türk Tayyare Cemiyetinin havacılığı geliştirme yolundaki faaliyetlerinin basına yansımaları Türk Hava Mecmuası özelinde incelenmiştir. Bu bağlamda çalışma, 1925 senesinde çıkan Tayyare’nin (20 sayı) devamı niteliğinde olan Türk Hava Mecmuası’nın (72 sayı) Arap harfli olarak 1928 yılına kadar yayımlanan 61 sayısı ile sınırlandırılmıştır.
Çalışma; giriş, üç ana bölüm ve bir sonuçtan oluşmuştur. Giriş bölümünde havacılığın dünya tarihindeki seyri ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan bu yana Türk havacılığının gelişim süreci ele alınmıştır. Bu doğrultuda önceden yapılan çalışmaların sunduğu veriler ışığında, Türk havacılığının 1925 yılına kadar kaydettiği aşamalar tespit edilerek değerlendirilmiştir.
Birinci bölümde, Türk Tayyare Cemiyetinin kuruluşu ve faaliyetleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Cemiyetin basına yansıyan faaliyetleri kapsamı içinde Türk Hava Mecmuası’nın şekil ve muhteva tanıtımı yapılmıştır. Mecmua ile alakalı açıklamalar yapılırken öncülü olan Tayyare isimli Cemiyetin ilk yayın organı ile alakalı konulara da değinilmiştir.
İkinci bölüm, Türk Hava Mecmuası’nın *Tahlili Fihrist* kısmıdır. Bu bölümde 1926-1928 senelerı içinde Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan toplam 61 sayının içerik incelemesi yapılmıştır. Derginin içeriği yazı adı, yazar, konu ve tür sıralaması ile birlikte verilmiştir. Burada bulunan tür bilgisi ise tasnif kolaylığı sağlamak adına yapılmıştır. Bazı türlerin farklı şekillerde de alınabilmesi olabilecekdür. Yazarlara göre hazırlanan fihristte ise yazar adı esas alınmış, bir yazarın birden fazla yazısı, kendi içinde yayımlanma tarihine göre sıralanmıştır. *Yazılar Fihristi* bölümünde bulunan konu, tür, tamamlayıcı ve açıklayıcı kısa ibarelere *Yazarlar Fihristi*nde yer verilmeyerek aynı bilgiler tekrarlanmak istenmemiştir.
Üçüncü bölümde ise mecmuanın içeriğini oluşturan bölümlerden genelde bahsedilmiş, bölümlerde bulunan yazılar tematik incelemeye tabi tutularak, Türk Havacılığını Geliştirme Faaliyetlerinin Basına Yansıması kapsamı içinde çıkan Türk Tayyare Cemiyetinin Havacılığı Geliştirme Faaliyetleri ve Havacılığın Gelişim Sürecine Yönelik Yazılar olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirilmiştir. Bu kısım, Tayyare Cemiyeti aracılığıyla yürütülen Türk havacılığını geliştirme faaliyetlerinin basındaki izdüşümleri ile Türk Hava Mecmuası’nın zamanındaki havacılık kültürünü yansıtma başarısı üzerine kurulmuştur. İlk ana başlık olarak Cemiyetin faaliyetleri; Tayyare Bayramları, Tayyare Kongreleri, Tayyarelere İsim Verme Törenleri, Tayyare Şehitleri, Bağışlar şeklinde verilirken, ikinci ana başlık olarak havacılıkla alakalı yazılar ise havacılıkla alakalı Teknik Yazılar, Unsurları ile Havacılığın Tarihi Gelişim Tarihi Süreci ile alakalı yazılar ve Yurt Dışı Havacılık Olayları şeklinde sunulmuştur. Alana katkı sağlaması adına tasnif edilen başlıkların tanıtımı maksadıyla seçilen bazı yazılar tematik sıralamaya göre Latin harflerine aktarılmıştır. Aktarımı yapılan metinlerin seçiminde ise Türk Tayyare Cemiyetinin kuruluş amacını görülmektediran havacılık kültürünü geliştirme, havacılık farkındalığı oluşturma, hava gücünün tesisi için gerekli maddi kaynağı sağlama, devlet – millet dayanışması teşkil etme, hususunda gerçekleştirilen faaliyetleri içeren haber ve yazıların olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmanın hacmi de düşünülerek aktarılan metinlerin yalnızca bir kısmına yer verilmiştir. Aktarım sırasında Latin harflerini kullanan dillerdeki özel adlar özgün şekilleriyle (tespit edebildiğimiz ölçüde) eskiden Türk diline yerleşen Batı kökenli kişi ve yer adları ise Türkçe söyleyiş ayrıntı kısmına göre yazılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın hem inceleme hem de metin bölümünde olabilecek olduğu ölçüde yerleşik imlanın kullanımına özen gösterilmiştir.
Çalışma sonunda Türk Tayyare Cemiyeti faaliyetlerinin basına yansıması ve elde edilen kazanımlar kapsamı içinde incelenen Türk Hava Mecmuası’nın basın yaşamında var olma amacı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin havacılık politikalarına uygun biçimde hareket ettiği görülmüştür. Yayınları neticesinde ise olumlu bir kamuoyu oluşturduğu, millî bir bilinç yarattığı izlenmiştir. Derginin faaliyet ve yayınları ile meydana getirdiği farkındalıkla hava kuvveti tesisi için büyük bir yardım ve bağış desteği yaratmayı başardığı gibi hususlar ile elde edilen verilerin maddeler halinde sıralandığı kısım ise sonuçta yer almıştır. Çalışma, Tayyare Cemiyetinin kuruluş amaçlarının gerçekleşmesine hizmet etmek üzere basın hayıtında bulunan derginin, haber ve yazıları neticesinde 1925 ile 1928 senelerı içinde elde edilen kazanımların belirtilmesi ile sona ermiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu