Tarih Kitapları

Tevrat’ın Gizemleri pdf indir

Tevrat’ın Gizemleri pdf indir, kitap özetleri sitemizde Tarih Araştırma ve İnceleme Kitapları türünde çıkarılan Tevrat’ın Gizemleri kitabını paylaştık. 216 sayfadan oluşan Tevrat’ın Gizemleri kitabının yazarı ise Kemal S. Salimi‘dır. Ciltsiz kapağa sahip olan Tevrat’ın Gizemleri oku indir. Tevrat’ın Gizemleri pdf indir yandex, Tevrat’ın Gizemleri pdf indir idefix, Tevrat’ın Gizemleri PDF indir drive indirme linkleri yazımızda..

Tevrat’ın Gizemleri Pdf indir

Tevrat’ın Gizemleri Kısa Özet

*Tanah?’ın veya birc¸okları aracılığıyla Eski Ahit olarak is¸aret edilen metnin radikal bir yeniden yorumlamasını mu¨mku¨n kılacak dikkate degˆer bir kes¸ifte bulundugˆuma inanıyorum. So¨z konusu kes¸if basitc¸e, Kita¯b-ı Mukaddes’in nesiller boyu aras¸tırmacılar aracılığıyla kabul edildigˆi gibi ‘Filistin’ degˆil ‘Batı Arabistan’ ko¨kenli oldugˆu s¸eklindedir. Nesillerdir saygı duyulan cogˆrafi varsayımdan sarsıcı bic¸imde ayrıs¸an iddianın ispatı ileriki bo¨lu¨mlerde ortaya konulmus¸tur. I·ddiam, temelde s¸imdiye kadar ısrarla yanlıs¸ tercu¨me edilen Kita¯b-ı Mukaddes yer isimlerinin dilbilimsel analizine dayanmaktadır. Teknik olarak isimlerle ilgilenen, veya belki daha isabetli bir ifade ile toponomik analiz olarak anılan bu su¨rec¸, iddiamın u¨zerine ins¸a edildigˆi temeldir. Ortaya koydugˆum kes¸fin aras¸tırmalar aracılığıyla dogˆrulanmadıkc¸a nazari olarak kalması gerektigˆini rahatlıkla ifade edebilirim.*

Kumas¸ları aynı iplikten dokunmus¸ olsa da efsane Tarih degˆildir. Her ikisi de olguyu tasvir etmeye c¸alıs¸an iki ayrı gerc¸ekliktir. Tarih, c¸ogˆu zaman sıkıcı olma derecesinde olgusaldır; ispat olmadan konus¸maz ve yalnızca ispatlar içinde mantıksal o¨ru¨ntu¨ler kurmaya c¸alıs¸ır. Efsane ise hayale sonsuz kapı aralar; tarihin kaynagˆından beslenir ama bu kaynaktan -is¸in o¨zu¨ne degˆinmeye ihtiyac¸ duymaksızın- o¨yku¨lerde oldugˆu gibi kurgular meydana getirir. Tarihin kuru anlatımına kars¸ın efsanenin anlatımı s¸iirseldir; gerc¸ekligˆi bilmeceler ve sembollerle betimler. Tarih sıra sıra bilim bireylerinın is¸i iken efsane halkların muhayyilesinin bir u¨ru¨nu¨du¨r. Efsanede kavimler, milletler, kabileler, u¨lkeler, medeniyetler, bu toplulukların isimlerini tas¸ıyan ve bunların mizac¸larını görülmektediran erkek ve kadın karakterlere, tanrılara ve tanrıc¸alara do¨nu¨s¸u¨r…

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu