Tarih Kitapları

Şecere-yi Türk pdf indir

Şecere-yi Türk pdf indir, kitap özetleri sitemizde Tarih Araştırma ve İnceleme Kitapları türünde çıkarılan Şecere-yi Türk kitabını paylaştık. 816 sayfadan oluşan Şecere-yi Türk kitabının yazarı ise Ebulgazi Bahadır Han‘dır. Ciltsiz kapağa sahip olan Şecere-yi Türk oku indir. Şecere-yi Türk pdf indir yandex, Şecere-yi Türk pdf indir idefix, Şecere-yi Türk PDF indir drive indirme linkleri yazımızda..

Şecere-yi Türk Pdf indir

Şecere-yi Türk Kısa Özet

Türk-Moğol tarihi yönünden kaynak niteliği taşıyan bu eser, 17. yüzyılda Ebulgazi Bahadır Han aracılığıyla yazılmıştır. 1663 senesinde ölümü bundan dolayı yarım kalan ve ardından oğlu Enûşe Muhammed Bahadır Han aracılığıyla sona eren Şecere-yi Türk, 15. yüzyılın ikinci yarısından bu yana Harezm’de hüküm süren Yadigâroğlu Şeyban Özbek hanlarından başlayarak Şeybanîlerin tarihinin ve soylarının anlatıldığı bölümlerle Şeybanilerin tarihi ile ilgiliki ilk kaynak olma özelliğini de taşır.
Eser esas olarak Reşideddin’in Câmiü’t-tevârih’ine dayanır fakat Ebulgazi kimi bölümlerini kendi bilgisine göre düzenlemiştir. Ebulgazi Bahadır Han on yedi tane Çingiznâme kullandığını belirtir. Dokuz bölümden oluşan eserde Âdem’den başlayarak Moğol Han’a ve Cengiz Han’a kadar olan kısım ilk üç bölümde yer alır. Cengiz Han ve çocuklarının toprakları ile icraatları ile ilgiliki bilgiler yedinci bölümde tamamlanır. Son iki bölüm ise, Şeybânî Han ve çocuklarının tarihine ayrılmıştır.
18. yüzyıldan bu yana Avrupa’da bilinen eser ile ilgili bu tarihten bu yana çeşitli çalışmalar yapılmış; Rusça, Fransızca, Almanca, Özbekçe, Kazakça, Modern Uygurca gibi çeşitli dillere çevrilmiştir. İlk Türkçe çeviri çalışması Dr. Rıza Nur aracılığıyla 1925 senesinde Arap harfleriyle Türkiye Türkçesine yapılan çeviridir. Son senelerda Rıza Nur’un çalışmasına, Özbekçe çeviriye veya tek nüshaveyayanarak çeşitli çeviriler yapılmıştır.
Elinizdeki çalışma Çağatayca eserin iki nüshasının karşı karşıya geldirılmasıyla kurulan metin ve metne dayalı ilk Türkçe çeviriden buluşmaktedir. Bu çalışmada yer almayan metnin Sözlük/Dizin’i ve izah gerektiren kısımların ele alındığı Açıklamalar kısmı ayrı bir cilt olarak yayımlanacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu