Tarih Kitapları

Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Meşihat Adliye Maarif ve Hilafet 1918-1922 pdf indir

Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Meşihat Adliye Maarif ve Hilafet 1918-1922 pdf indir, kitap özetleri sitemizde Genel Tarih Kitapları türünde çıkarılan Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Meşihat Adliye Maarif ve Hilafet 1918-1922 kitabını paylaştık. 312 sayfadan oluşan Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Meşihat Adliye Maarif ve Hilafet 1918-1922 kitabının yazarı ise Esra Yakut‘dır. Ciltsiz kapağa sahip olan Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Meşihat Adliye Maarif ve Hilafet 1918-1922 oku indir. Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Meşihat Adliye Maarif ve Hilafet 1918-1922 pdf indir yandex, Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Meşihat Adliye Maarif ve Hilafet 1918-1922 pdf indir idefix, Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Meşihat Adliye Maarif ve Hilafet 1918-1922 PDF indir drive indirme linkleri yazımızda..

Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Meşihat Adliye Maarif ve Hilafet 1918-1922 Pdf indir

Osmanlı Devleti’nin Son Yıllarında Meşihat Adliye Maarif ve Hilafet 1918-1922 Kısa Özet

Mondros Mütarekesinin imzalanmasıyla başlayıp, saltanatın kaldırılmasına kadar geçen süreç (30 Ekim 1918 – 1 Kasım 1922) Osmanlı tarihinin son dört yılını kapsar. Bu, Birinci Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı Devleti’nin mütarekenin imzalanmasının ardından yok olma korkusuna kapıldığı dönemdir. Yaşanan korku, siyasal ve düşünsel alanda bir karmaşayı da bununla birlikte getirir. Öncelikle yakın geçmişe karşı bir tepki görülmektedir. Gelinen noktanın sorumlusu olarak görülen İttihat ve Terakki Partisi yönetimine ve uygulamalarına karşı çıkılır. Dönemin fikir yaşamı da karmaşık bir yapıdadır. Yönetimin monarşik kişiliğini daha da kuvvetlendiren Sultan Vahdeddin, bu tarzını muhafazakârlıkla besleme niyetindedir. Padişahın çizdiği yoldan ilerleyen fikir adamları, İttihat ve Terakkinin dini kamusal yaşamdan uzaklaştırma yolunda attığı adımları değiştirecek görüşler ortaya atarlar. Görüşlerin bir kısmı, şer’i mahkemelerin Meşihat Dairesine bağlanması gibi, hemen uygulamaya geçirilirken, bir kısmı ise Cemaat-i İslamiye örgütlenmeleri gibi sonuçsuz kalır. Düşüncelerini dönemin basınında paylaşan fikir adamlarının bir bölümü adalet ve eğitim sistemleri konularında çağı yakalama gayretindedirler. Planlanan yeni düzenlemeler, hâkimlerin ve mahkemelerin azledilmezliği ilkesinin getirilmesi, günlük duruşma sayılarının sınırlanması gibi yargı örgütünü daha da ilerletmeye yönelik hedeflerdir. Eğitim alanında ise fen liselerinin açılmasının planlanması, mesleki eğitimin çok yönlüleştirilmesi, kadınların eğitim hayatına verilen önemin artırılması gibi konular gündemdedir. Bunlar, öte yandan da bir devlet olarak var olabilmenin son çabalarıdır. Bu çalışmamızda, Osmanlı Devleti’nin son dört senesinde kurumlarıyla gösterdiği var oluş çabasına, ağırlıklı olarak dönemin basınına ve birinci elden kaynaklarına dayanarak tanıklık etmeye çalıştık. Bugüne kadar yalnızca siyasi tarih yönüyle incelenen bir döneme değişik bir açıdan bakmaya gayret ettik. Bu bağlamda özellikle İslamiyetle sıkı bağı olan meşihat, evkaf, adliye, maarif ve hilafet gibi kurumları ele aldık. Amacımız, dini değerleri güçlendirip, dini kurumları yeniden kamusal yaşamda ön plana çıkgit gide artan Osmanlı Devleti’nin öte yandan da modernleşme yönünde atmaya çalıştığı adımlara dikkat çekebilmekti. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Esra Yakut’un Şeyhülislamlık;Yenileşme Döneminde Devlet ve Din adlı kitabı yayınevimizce yayınlanmıştı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu