Tarih Kitapları

Merkez ve Taşra Teşkilatlarıyla Dahiliye Nezareti 1836-1922 Ciltli pdf indir

Merkez ve Taşra Teşkilatlarıyla Dahiliye Nezareti 1836-1922 Ciltli pdf indir, kitap özetleri sitemizde Osmanlı Tarihi Kitapları türünde çıkarılan Merkez ve Taşra Teşkilatlarıyla Dahiliye Nezareti 1836-1922 Ciltli kitabını paylaştık. 276 sayfadan oluşan Merkez ve Taşra Teşkilatlarıyla Dahiliye Nezareti 1836-1922 Ciltli kitabının yazarı ise Kazım Sarıkavak‘dır. Ciltli kapağa sahip olan Merkez ve Taşra Teşkilatlarıyla Dahiliye Nezareti 1836-1922 Ciltli oku indir. Merkez ve Taşra Teşkilatlarıyla Dahiliye Nezareti 1836-1922 Ciltli pdf indir yandex, Merkez ve Taşra Teşkilatlarıyla Dahiliye Nezareti 1836-1922 Ciltli pdf indir idefix, Merkez ve Taşra Teşkilatlarıyla Dahiliye Nezareti 1836-1922 Ciltli PDF indir drive indirme linkleri yazımızda..

Merkez ve Taşra Teşkilatlarıyla Dahiliye Nezareti 1836-1922 Ciltli Pdf indir

Merkez ve Taşra Teşkilatlarıyla Dahiliye Nezareti 1836-1922 Ciltli Kısa Özet

Osmanlı Devleti’nin uzun hükümranlık döneminin en hareketli zaman dilimi, 19. yüzsenedir. Nitekim özellikle 3. Selim’le başlayan bu çalışma Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar artarak devam etmiştir. Bu hareketliliği, özellikle kurumlar yönünden daha yakında zamandan görmekteyiz. Nitekim 2. Mahmud, 1836’da paylaştığı bir Hatt-ı hümayunla SadaretKethüdalığı’nın *Umur-ı Mülkiye Nezâreti*ne tahvil edildiğini ilan etti. Bu nezaretin nazırlığına da o zamanda Sadaret Kethüdası olan Mehmed Said Pertev Efendi tayin edildi ve bu zat nezaretin ilk nazırı oldu. Mehmed Said Pertev Efendi’nin Nazırlık’tan azledilmesi üzerine Umur-u Mülkiye NezâretiNazırlığı’na Akif Paşa tayin edildi. Akif Paşa’nın teklifiyle Umur-ı Mülkiye Nezâreti adı kısa süre sonra yani 1837’de bu kez *DâhiliyeNezâreti*ne tahvil edildi. Lakin 1838’de Dâhiliye Nezâreti bu kez Sadaretle birleştirildi. Nihayet Sultan Abdülmecid’in (öl. 1861) tahta geçmesiyle de Dâhiliye Nezâreti 1839’da tamamen kaldırılarak görevleri Sadaret Müsteşarlığına devredildi. Bundan sonra Dâhiliye Nezâreti ikinci kez 1869’da kuruldu. Dâhiliye Nezâreti’nin bu ikinci kuruluşu 1871’e dek varlığını sürdürdü. 1871’de Dâhiliye Nezâreti kurumsal olarak tekrar inkıta’a uğradı ve 1871-1877 senelerı içindeki altı yıllık zamanda de faaliyetini Sadaret’e bağlanarak sürdürdü. Nihayet üçüncü kez Dâhiliye Nezâreti tekrar müstakil olarak 1877’de kuruldu ve bu kez Dâhiliye Nezâreti, Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar hiçbir kesintiye uğramadan varlığını sürekli olarak güçlendirerek korudu.

Bu çalışma DâhiliyeNezâreti’ni bütün bağlı kurumlarıyla birlikte 1836’dan başlayarak Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar devam eden zamandaki konumunu, alt kurumlarını ve bu kurumların kronolojik gelişmelerini ve işleyişlerini gösteren durumlarını Osmanlı Arşivi’ndeki Nizamat Defterleri ve Düsturlarda (1.-2. Tertib), Takvim-i Vekayi’de geçen nizamname, talimatname, kanun ve irade-i seniyyelere göre ele almaktadır. Özellikle Dâhiliye Nezâreti’ne bağlı kalemlerin (Nezarete bağlı kurumların) gelişimi ise Devlet Salnameleri’ne göre yıl yıl gösterilmektedir. Ayrıca Dâhiliye Nezâreti`nin var olduğu zamanda yapılan mülki idare sistemine ilişkin düzenlemeler de incelenmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu