Edebiyat Kitapları

Kaside-i Bürde Şerhi pdf oku indir

Kaside-i Bürde Şerhi pdf oku indir, kitap özetleri sitemizde Araştıma ve İnceleme Kitapları türünde çıkarılan Kaside-i Bürde Şerhi kitabını paylaştık. 224 sayfadan oluşan Kaside-i Bürde Şerhi kitabının yazarı ise Hamza Koç‘dır. Ciltsiz kapağa sahip olan Kaside-i Bürde Şerhi oku indir. Kaside-i Bürde Şerhi pdf indir yandex, Kaside-i Bürde Şerhi pdf indir idefix, Kaside-i Bürde Şerhi PDF indir drive indirme linkleri yazımızda..

Kaside-i Bürde Şerhi Pdf indir

Kaside-i Bürde Şerhi Kısa Özet

İslam inancına mensup milletlerin edebiyatlarında Hz. Peygamber’le alakalı edebî türler bi hayli mühim bir yere sahiptir. O’na duyulan derin muhabbet; doğumunu, hicretini, miracını, mucizelerini, gazalarını ve çeşitli vasıflarını konu edinen mevlid, hicret-nâme, mirac-nâme, mucizât-ı nebî, gazavât-ı nebî, na‘t vb. birden fazla yazınsal türün gelişmesine katkı sağlamış ve bu anlamda ciddi yekûn teşkil edecek sayıda eser kaleme alınmıştır. Ka‘b b. Züheyr’in Bânet Su‘âd ifadeleriyle başlayan ve Hz. Peygamber’in mübarek hırkasıyla takdir edilmesine vesile olduğu için literatürde Kasîde-i Bürde olarak bilinen ünlü şiiri, na‘t türüne öncülük etmesi yönünden kayda değerdir. Ka‘b b. Züheyr’den hemen hemen altı asır sonra yaşayan Bûsîrî’nin, asıl ismi el-Kevâkibü’d Dürriyye fî Medhi Hayri’l-Beriyye olan kasidesi de İslami edebiyatta aynı adla anılmaktadır. Lakin Bûsîrî’nin Bürde’si, gerek edebî değeri gerekse yazılış hikâyesi yönünden Ka‘b’ın şiirini gölgede bırakmayı başarmış ve birden fazla kez şerh edilerek edebiyatımıza kazandırılmıştır.

Elinizdeki çalışmada Bûsîrî’nin Kasîde-i Bürde’si üzerine yapılan müellifi belirsiz mensur şerhlerden birisi ele alınmaktadır. Berlin Devlet Kütüphanesi Hs. or. 5151’de kayıtlı olan şerhin her sayfasında iki satır, Kasîde-i Bürde’nin aslî iki beytine; beşer satır, bu beyitlerin nesren açıklamasına ve son satır ise her sayfada aynen tekrar eden Arapça bir duaya ayrılmıştır. Çalışma, giriş ve iki ana bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde Ka‘b b. Züheyr ve Bûsîrî’nin kasideleri çeşitli yönlerden ele alınmış; birinci bölümde Bûsîrî’nin yaşamı, eserleri ve Kasîde-i Bürde’si üzerine yazılan Türkçe şerhlerden bahsedilmiş; ikinci bölümde ise şerhte izlenen yöntem belirtilmiş, yazmanın tavsifi yapılmış, metnin kuruluşunda takip edilen metot açıklanmış ve ardından ilmî usuller çerçevesinde hazırlanan transkripsiyonlu metne geçilmiştir. Bu çalışma ile Kasîde-i Bürde üzerine yazılan Türkçe şerhlerden birisi daha ilim âlemine kazandırılmış ve okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu